ПРОГРАМСКА ШЕМА

ПРОГРАМА НА ТВ СОНЦЕ ЗА 29,04,2017 (сабота)

07:00 Арена – р

08:05 Ваш термин-р

09:00 Време е за бебе

09:35 Мала редакција

10:15 Детска музика

10:30 Исконски думи

11:35 Футсал

13:00  Арена –

14:05 Полн погодок

15:00 Музика

15:20 Театарска претстава

16:00 Избор на народот

17:00 Муабетиме

18:00 Вести

18:30 Концерт

20:10 Дијалози за Македонија

21:10 Лица и дела

22:00 Вести

22:30 Македониум

23:15 На шанк

 

 

Програма на ТВ Сонце за 30,04,2017 недела

07:00 Време е за бебе

07:36 Забавна музика

08: 10 Ваш термин

09:00 Македонија мајка на светот

10:00 Народна музика

10:30 Исконски думи-р

11:20 Мала редакција

12:00 Документарна програма

13:10 Лица и дела

14:15 Паричник

15:15 Театарска претстава

15:40 Полн погодок

17:00 На шанк

18:00 Вести

18:30 Муабетиме

19:25 Аурора репортажа

20:30 Будење со Јулија

22:00 Вести

22:30 Македониум

23:30 Македонски бисери

 

Програма на ТВ сонце за .01,05,2017 (понeделник)

07:00 Аурора репортажа

08:15 Избор на народот

09:00 Будење со Јулија-р

10:20 Детска програма

11:00 Време е за бебе

12:00 Мала редакција

13:00 Документарна програма

14:00 Вести

14:15 Документарна програма

15:00 Народна музика

15:20 Театарска претстава

16:00 Исконски думи

17:10  Ваш термин

18:00 Вести

18:30 народна музика

19:00 Документарна програма

20:00 На шанк

22:00 Вести

22:20 Футсал

23:30 Народна музика

 

Програма на ТВ сонце за 02,05,2017 (вторник)

07:00 Моето село

08:00 Документарна програма

09:00 Документарна програма

10:00 Музика

11:00 Арена

12:00 Ваш термин

13:00 Документарна програма

14:00 Вести

14:10 Аурора репортажа

15:05 Документарна програма

16:00 Македониум

17:15 И тоа беше фудбал

18:00 Вести

18:30  Македонија мајка на светот

19:30 Тв интервју

20:30 Будење со Јулија

22:00 Вести

22:30 Паричник-р

23:30 Музика

 

Програма на Тв сонце за 03.05.17 среда

 

07:00 Документарна програма

08:00 Моето село

09:00 Документарна програма

09:40 Документарна програма

11:00 Време е е за бебе

11:30 Музика

12:00 Македонија мајка на светот

13:00 Документарна програма

14:00 Вести

14:15 Лица и дела

15:20 Театарска претстава

15:40 Моето село

16:55 Забавна музика

17:00 Муабетиме

18:00 Вести

18:20 Фестивал

20:20 Документарна програма

22:00 Вести

22:15 Документарна програма

22:55 На шанк

 

Програма на тв сонце за 04. 05,2017 (четврток)

07:00 Документарна програма

08:00 Документарна програма

09:00 Документарна програма

10:00 Будење со Јулија – р

11:20 Народна музика

12:05  Ваш термин – р

12:55 Македониум

14:00 Вести

14:10 Документарна програма

15:50 Паричник-р

17:00 Моето село

18:00 Вести

18:30 Арена- спортска емисија

19:45 Македонија мајка на светот

21:00 Избор на народот

22:00 Вести

22:15 Документарна програма

23:15 Ваш термин

 

Програма на ТВ Сонце за ден: 05. 05,2017 – петок

07:00 Докуменарна програма

08:10 Документарна програма

09:00 Докуменарна програма

10:10 Мала редакција

11:00 Време е за бебе

12:00 Избор на народот

13:00 Документарна програма

14:00  Вести

14:10 Арена – спортска емисија

15:20 Театарски претстави

16,00   Тв интервју

17:00 Документарна програма

18:00  Вести

18:30  Полн погодок

20.00   Паричник

21:00   Исконски думи

22:00   Вести

22:20  Футсал

23:30 Народна музика

 

 

ПРОГРАМА НА ТВ СОНЦЕ ЗА 06,05,2017 (сабота)

07:00 Арена – р

08:05 Ваш термин-р

09:00 Време е за бебе

09:35 Мала редакција

10:15 Детска музика

10:30 Исконски думи

11:35 Футсал

13:00  Арена –

14:05 Полн погодок

15:00 Музика

15:20 Театарска претстава

16:00 Избор на народот

17:00 Муабетиме

18:00 Вести

18:30 Концерт

20:10 Дијалози за Македонија

21:10 Лица и дела

22:00 Вести

22:30 Македониум

23:15 На шанк