Ѓорѓија Џорџ Атанасоски ги посети вработените во „Жито Прилеп“, а потоа прошета низ градот каде ги слушна маките на граѓаните и разговарашена темата Македонија подобро место за живеење.